Psykolog i København K
psykologcentret israels plads

Psykolog på Israels Plads i København

Psykologcentret Israels Plads er et veletableret psykologfællesskab centralt placeret i København K – 200 meter fra S‑tog, metro og busser ved Nørreport Station. ​

​Under Israels Plads er desuden en stor P‑kælder med en opgang overfor vores indgangsdør. ​

​Tilsammen dækker vi et bredt spektrum af erfaringer og kompetencer indenfor individuel terapi for voksne, børn og unge samt parterapi og familieterapi. ​

​Problemstillingerne kan eksempelvis være angstdepression, lavt selvværd, stress, spiseforstyrrelsejalousi, sociale problemer, sorg og tab eller vanskeligheder med relationer.

Psykologcentret Israels Plads

Vi er 10 psykologer i Centeret. Vi er alle universitetsuddannede, autoriserede af Socialministeriet og specialistgodkendte af Dansk Psykologforening og har alle 25–35 års erfaring.

Vi arbejder ud fra videnskabeligt funderede evidensbaserede metoder.

Vi gør et stort arbejde for at vedligeholde og udvikle vores faglige viden og kompetencer.

Psykologcentret Israels Plads medvirker til uddannelsen af nye psykologer ved at være praktiksted, ligesom flere af psykologerne fungerer som supervisorer, undervisere og konsulenter.

Flere af os udarbejder forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser og tilknytningsundersøgelser.

Vores Center er VISO-specialister og leverandører til Socialstyrelsen i forbindelse med rådgivning på børneområdet. Du kan læse mere om VISO her.

Derudover er vi medlem af Dansk Psykolog Forening.

Metoder

Behandlingen hos en psykolog tilpasses altid individuelt ud fra den konkrete problemstilling.

  • ​​Vi har en særlig ekspertise indenfor psykodynamisk behandling, som fokuserer på at ændre grundlæggende problemstillinger, der gentager sig i klientens liv.
  • ​Psykodynamisk terapi afhjælper symptomer og arbejder samtidig med de bagvedliggende problemstillinger, som er medårsag til, at de samme personlige vanskeligheder gentager sig.
  • ​Psykodynamisk terapi er relevant for både børn, unge og voksne, der har følelsesmæssige vanskeligheder og/eller problemer i relationer.
  • ​Psykodynamisk terapi har et særligt fokus på relationer mellem mennesker og på, hvordan oplevelser tidligere i livet kan føre til, at mennesker reagerer med angst, usikkerhed eller vrede i forhold til andre.
  • ​Vi har i det terapeutiske arbejde fokus på symptomlettelse og på personlig udvikling på et dybere plan. Der er mulighed for længerevarende forløb.
  • ​Vi har erfaring med forskellige teoretiske referencerammer og metoder herunder f.eks. psykoanalyse, kognitiv adfærdsterapi og imagoterapi.

Honorar for en psykolog i København

Hvis du har en sundhedsforsikring eller er medlem af sygeforsikring danmark, er der mulighed for tilskud til behandling hos en psykolog afhængig af hvilken gruppeordning, du er meldt.

Enkelte af vores psykologer har overenskomst med sygesikringen, så du kan benytte dem, hvis du har fået en henvisning fra egen læge.

Mange vælger at betale selv.

Indimellem er der mulighed for at tilbyde terapi til reduceret honorar hos psykologpraktikanter, som er på sidste del af deres uddannelse. Forløbet foregår under supervision.

Vores behandlinger til private

Behandling af angst

Angst

Behandling af stress

Stress

behandling af spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse

​Psykoanalyse københavn

Psykoanalyse

Lavt selvære psykolog

Lavt selvvære

Parterapi København

Parterapi

Behandling af depression

Depression

Jalousi Psykolog

Jalousi

Sorg Psykolog

Sorg

Skilsmisse psykolog

Skilsmisse

Psykolog børn og unge københavn

Børn og unge

Traumebehandling

Traumebehandling