​Egenterapi og personligt udviklingsarbejde

​​Der kan være mange grunde til, at du via egenterapi ønsker at udvikle dig.

Den personlige udvikling vil som regel også medføre, at du udvikler dine faglige kompetencer.

Øget selvindsigt vil kunne bedre dine relationelle evner til gavn for dit forhold til dine nære, men også til såvel klienter som kollegaer.

Det kan også være, at du som psykolog har et ønske om egenterapi mhp. at opnå autorisation og specialistgodkendelse.

Vi har alle en terapeutisk videreuddannelse inden for en eller flere psykoterapeutiske referencerammer, og vi vil således kunne hjælpe dig i din udviklingsproces.

​Psykologer til egenterapi og personligt udviklingsarbejde