Sorg

Sorg er en naturlig reaktion på en livsforandrende situation, der indebærer at miste nogen eller noget, der er meget betydningsfuldt for os. Sorg kan opstå i forbindelse med tab af en nærtstående person ved skilsmisse eller død, ved tab af job, ved tab i forbindelse med sygdom eller andet.

At opleve sorg kan derfor betragtes som en forventelig og naturlig del af livet for de fleste af os. Den kan overskygge andre livsbegivenheder og daglige aktiviteter, når den rammer os.​

Sorg opleves forskelligt afhængigt af, hvem eller hvad det er, man har mistet. Hvordan det opleves, afhænger af omstændigheder, livssituation, socialt netværk, personlighed og tidligere erfaringer med at miste.

Der er dog en række reaktioner på sorg, som opleves ens for de fleste. Tristhed, skyldfølelse, uro, søvnforstyrrelse, manglende appetit, koncentrationsbesvær og træthed forekommer ofte. 

Man kan også reagere med tilbagetrækning, ensomhedsfølelse og en oplevelse af at andre ikke kan rumme ens sorg. Reaktionerne kan udvikle sig til depression og angst i en kortere eller længere periode.​

Behandling

Sorg kan forstås som et psykisk arbejde, hvor den sørgende gradvist søger at tilpasse sig den forandring, som et betydningsfuldt tab indebærer. Denne proces kan, for nogle, være meget vanskelig at gennemgå selv.

Det kan føles som om, hele livet er gået i stå, og det kan være svært at se, hvordan man skal komme videre og leve med sorgen. I den situation kan der opstå et behov for hjælp fra en psykolog.

Behandling af sorg hos psykologerne på Psykologcentret Israels Plads vil bestå af samtaler om tabet og den betydning, som tabet har for den enkelte.

Samtalerne vil desuden have fokus på at inddrage alle de måske modsatrettede og ambivalente følelser, som tabet har medført.

​Psykologer til sorgbearbejdning