Supervision​

​Vi yder supervision til psykologer med ønske om faglig og personlig udvikling og med henblik på autorisation eller specialistgodkendelse.

Supervision ydes også til ledere og til faggrupper inden for det sociale- og sundhedsfaglige felt, for eksempel læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, pædagoger, plejefamilier og virksomheder. Supervisionen kan foregå både individuelt og i gruppe.

Fokus i supervisionen

Supervisionen tilrettelægges individuelt efter nærmere aftale. Eksempler på fokusområder er supervision af terapiforløb, supervision på undersøgelser, på ledelse samt andre opgaver.

Supervisionen kan omhandle samarbejdsrelationer.

Der er mulighed for supervision på ledelsesopgaver i forhold til faglig identitet, personlig stil og forventninger fra andre og fra én selv.

I supervisionen kan det være relevant også at forholde sig til de organisatoriske rammer, som fagligheden udfolder sig i. Supervisionens indhold kan derfor variere mellem et oplevelsesnært fokus til mere teoretiske perspektiver, der kan understøtte opgaveløsningen.

Nedenfor er en oversigt over de psykologer, der tilbyder supervision.

​Psykologer der tilbyder supervision