Parterapeut i København​

Problemer i parforholdet kan komme til udtryk på mange måder. Måske oplever I, at I er ved at vokse fra hinanden, og at forholdet er blevet mere praktisk end følelsesfuldt.

​Måske har I mange skænderier og voldsomme følelser, og måske oplever I jer ikke forstået og mødt i hver jeres behov og følelser. Der kan også være tale om, at der har været utroskab i parforholdet. Det vil udfordre jeres oplevelse af tryghed og tillid til hinanden.

Vi arbejder både med fortiden og nutiden med henblik på at styrke øget samhørighed og værdsættelse af hinanden. 

I nogle tilfælde kan det være vigtigt at blive afklaret på et mere bevidst plan om, hvorvidt I ønsker at fortsætte som par, eller om der skal arbejdes med at opløse forholdet på afklaret og moden vis.

​Forløbet vil oftest bestå af en indledende samtale, hvor I beskriver, hvad I ønsker at opnå med parterapien. Forløbets længde er afhængig af både parret og problemstillingen, men ofte 10-20 gange.

Nogle par stopper, når trygheden er genetableret. Andre fortsætter og benytter parterapi til at opnå en dybere og mere bevidst forbundethed med hinanden.

Hvordan foregår parterapi?

​Formålet med at gå til en parterapeut er at hjælpe dig og din partner til i højere grad at forstå egne mønstre og opnå en viden om baggrunden for hinandens adfærd, ønsker og behov. Herved søges dialogen mellem jer styrket, så en bedre kontakt og mere nærhed muliggøres.

Indsigt i hvordan vi kan komme til at ramme hinandens sårbare punkter, vil ofte mindske vrede og frustrationer. Der vil hos en parterapeut også være fokus på at se på hver enkeltes tidligere relationelle erfaringer.

Kontakt en parterapeut i dag

Mange af psykologerne i Psykologcentret Israels Plads, København K, har langvarig erfaring med at arbejde med par. Metoderne vil typisk være Imago-parterapi eller psykodynamisk parterapi.

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har nogen spørgsmål, eller hvis I allerede ved, at I gerne vil bestille en tid hos en parterapeut.​

​Psykologer til parterapi