​Skilsmisse

En skilsmisse er aldrig nogen let beslutning. Det kan være en meget krævende proces at blive skilt, hvorfor der til tider kan være behov for rådgivning og terapi.

Som forælder er det nemt at miste overblikket i processen, hvor alle i familien er følelsesmæssigt påvirket. Det kan være svært at finde overskud til at sikre, at alles behov bliver tilgodeset. Der kan være en længere periode med usikkerhed og uvished – hvem skal bo hvor, og hvordan skal eksempelvis samværet med børnene tilrettelægges.​

En skilsmisse kan ofte være forbundet med konflikter. Der kan imidlertid være store forskelle på, hvor omfattende og langvarige disse kan være. I familier med børn kan der også være forskel på, hvor meget børnene er påvirket eller involveret i konflikterne.

En skilsmisse kan også gribe ind i børnenes hverdag. Nogle børn oplever kun små forandringer. De behøver ikke at flytte, forældrene bor tæt på hinanden og kan tale sammen samt spise sammen indimellem.​

For andre børn er forandringerne store. Det kan være, at de skal flytte langt væk og skifte institution og skole. Måske har forældrene svært ved at være sammen og samarbejde om børnenes hverdag.

Børn har en stor loyalitet over for begge forældre, og selv små børn på 2–3 år er optaget af, hvordan deres forældre har det. Det er vigtigt for børn, at deres forældre fungerer og har det godt, så de kan passe på børnene og varetage forældreopgaven.

Psykologisk støtte ved skilsmisse

En psykolog kan være en hjælp, når der skal indgås aftaler omkring børnene efter en skilsmisse og hjælpe med at forbedre tilliden og samarbejdet mellem forældrene i skilsmissen.

En psykolog med viden om børn kan hjælpe med at bringe barnet eller børnene i centrum for forældrenes opmærksomhed. Hermed kan eventuelle konflikter og senfølger af en skilsmisse forebygges. Et forbedret samarbejde mellem forældrene skaber større tryghed og trivsel hos børnene.​

​Psykologhjælp til skilsmisse​