​Forældrekompetence-undersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelser foretages i sociale sager, hvor en kommune bestiller en undersøgelse i henhold til Serviceloven. En psykologisk undersøgelse er således et supplement til den Børnefaglige Undersøgelse (§50).

En forældrekompetenceundersøgelse belyser, om forældre har de nødvendige kompetencer samt de nødvendige ressourcer til at varetage omsorgen for deres barn. 

Undersøgelsen kan desuden vise, om forældrene kan udvikle tilstrækkelige kompetencer for at kunne sikre barnets udvikling og trivsel.

Det er kommunen, der udformer et opdrag til forældrekompetenceundersøgelsen i forhold til, hvilke spørgsmål der ønskes undersøgt. 

En forældrekompetenceundersøgelse udmønter sig i en erklæring, som gennemgås med forældre, inden den sendes til kommunen.​

Indhold i en forældrekompetence-undersøgelse

En forældrekompetenceundersøgelse indebærer altid en vurdering af forældrenes kompetencer i relation til deres barn. Det indebærer interviews, kognitive testning og personlighedstestning samt almindelige observationer af samspillet mellem forældre og barn.

Der indgår også en børnepsykologisk undersøgelse af barnet til at beskrive barnets udvikling, trivsel og støttebehov. Ved udarbejdelse af en forældrekompetenceundersøgelse og børnepsykologisk undersøgelse indgår altid relevante sagsakter om familien. Vi arbejder som oftest sammen, når vi udarbejder forældrekompetenceundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser.

Vi har megen erfaring med at foretage forældrekompetenceundersøgelser for kommuner og flere af vores psykologer er tilknyttet Statsforvaltningen. Vi udarbejder undersøgelser i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer.

Psykologer til forældrekompetence-undersøgelse