Charlotte Andersen

Charlotte Andersen

​Cand. Psych.

Autoriseret af Psykolognævnet
Specialist i Psykoterapi

Introduktion
Jeg arbejder på socialpsykologisk og psykoanalytisk grundlag. Et behandlings- eller rådgivningsforløb vil altid tage udgangspunkt i nogle indledende samtaler, hvor vi i fællesskab vurderer, hvad der er behov for og herefter træffer aftale om hyppighed og varighed.

Et behandlingsforløb med et barn eller en ung indbefatter altid også et samarbejde med forældrene, og ofte vil jeg anbefale, at forældre får tilbudt et sideløbende rådgivningsforløb med en af mine kolleger.

Erfaringsbaggrund

Jeg har arbejdet i mange år med rådgivning og behandling af voksne, børn, unge, og familier.

Jeg har i al min tid som psykolog arbejdet på det sociale område med børn og familier, særligt børn og unge anbragt i plejefamilier, på opholdssteder eller på døgninstitution. I sammenhæng med dette har jeg lavet psykologiske undersøgelser af børn med henblik på behandlingsplanlægning eller vurdering af behandlingsbehov samt tilknytningsundersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.​

Videreuddannelse

Psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge

Specialeområder

Psykoterapi voksne
Psykoterapi unge og børn ned til 3 år
Familier
Psykologiske undersøgelser
Supervision

Samarbejdspartnere

”danmark”

Praktisk info

Hjemmesideadresse
www.charlotte-andersen.dk

Mailadresse
psykolog@charlotte-andersen.dk

Telefonnummer
+45 53 62 93 65

CVR
28412037