Tilknytningsundersøgelse

En tilknytningsundersøgelse er en helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet, forældre og eventuelt øvrigt netværk. 

Tilknytningsundersøgelser iværksættes som en del af den børnefaglige undersøgelse og har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til, at et barn skal være anbragt i en videreført anbringelse, eller at et barn skal adopteres af sin plejefamilie.​

En tilknytningsundersøgelse baserer sig på følgende: relevante sagsakter; psykologisk undersøgelse af barnet; interview med anbringelsesstedet; interview med forældrene; oplysninger fra barnets netværk; observationer af samspil.

Vi har megen erfaring med at foretage tilknytningsundersøgelser for kommuner og rådgive kommuner om disse i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelserne og vores opgave som VISO-leverandører på børneområdet.​

Vi planlægger vores undersøgelser i overensstemmelse med Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser.​ 

Læs mere her