Hvordan viser børn og unge, at de har brug for støtte?

Børn og unge, som er udfordrede, viser på forskellige måder, at de er i mistrivsel. De vil typisk reagere med enten at trække sig ind i sig selv eller reagere med vrede, frustration eller overdreven tilpasning. ´

Børn og unge kan endvidere reagere med fysiske symptomer, søvnproblemer, spiseproblemer eller ved, at deres udvikling bremses.

Nogle unge, som er udfordrede, kan trække sig fra relationer, såvel fra forældre som fra jævnaldrende. Eller den unge kan reagere med angstdepression eller selvskade. 

For nogle unges vedkommende kan problemerne også vise sig i form af misbrug.

For både børn og unge kan vanskelighederne også vise sig i skole- og uddannelsesforløb i form af fravær, koncentrationsproblemer, konflikter med jævnaldrende mm.​

Det kan være hensigtsmæssigt, at en erfaren psykolog tages med på råd således, at forældre og psykolog i fællesskab kan opnå en større forståelse af barnets problemer samt hvilken form for behandling, der kan være brug for.

Behandlingen kan omfatte rådgivning til forældrene og/eller psykoterapi til barnet. En særlig intensiv behandlingsform til barnet kan foregå som​ psykoanalyse, hvor barnet kommer flere gange om ugen. Du kan herunder se en liste over de af os, der kan hjælpe specifikt med børn og unge.

​Psykolog til børn og unge