Børnepsykologiske undersøgelser​

Vi tilbyder at udføre børnepsykologiske undersøgelser både for private og offentlige myndigheder.

Hvad indebærer en børnepsykologisk undersøgelse?

En børnepsykologisk undersøgelse sigter på at nå frem til en dybere forståelse af dynamikken i et barns (eller en ungs) symptomer eller udviklingsproblemer.

Problemer som​ angst, selvskade, vredesudbrud, ​lavt selvværd, forsinket udvikling eller generel mistrivsel kan have mange forskellige og samvirkende årsager.

Der er som oftest tale om et komplekst samspil mellem barnets historie og familie, dets medfødte forudsætninger og aktuelle omstændigheder, som kan kræve psykologfaglig ekspertise at afdække.

Dette kan være nødvendigt for, at familie, skole, plejefamilie, opholdssted eller institution kan finde nye ideer og handlemuligheder, og at der evt. kan lægges en behandlingsplan for barnet/den unge.

Hvornår benyttes en børnepsykologisk undersøgelse?

En børnepsykologisk undersøgelse kan foretages som del af en samlet undersøgelse af barnets familie eller en​ forældrekompetenceundersøgelse, hvor undersøgelsen af barnet/den unge skal afdække barnets behov, og hvilke krav disse stiller til barnets omsorgspersoner.

En børnepsykologisk undersøgelse indeholder altid grundig anamnesesamtale med de voksne, der kender barnet bedst – forældre, skolelærere mv. — og læsning af tidligere beskrivelser af barnet. Dertil kommer samtale med barnet, ofte også testning, og observation af barnet i dets naturlige miljø (skole, institution, familie).

Efter en psykologisk undersøgelse af et barn foretager vi grundig videregivelse af undersøgelsens resultater til forældre og opdragsgiver. Barnets biologiske forældre har et retskrav på at få gennemgået en undersøgelsesrapport uanset hvem, der har bestilt den.

​Psykologer til børnepsykologiske undersøgelser