Lavt selvværd

​Selvværdsfølelsen er en central del af alle menneskers personlighed.

Selvværdet bliver grundlagt i de tidligste erfaringer med relationer. Udviklingen af selvværdet er en livslang opgave i forhold til at finde en balance mellem positive og negative aspekter ved synet på os selv.​

Når balancen forskydes i retning af lavt selvværd, kan det have en både begrænsende og ødelæggende indflydelse på livsudfoldelsen.

Lavt selvværd kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Ofte viser det sig ved en generel negativ selvopfattelse og selvnedvurdering.​

I sociale relationer kan lavt selvværd betyde, at det er svært at føle sig værdifuld og inkluderet i fællesskabet med andre. Man kan reagere med nervøsitet, aggressivitet og angst i sociale situationer, da lavt selvværd kan medføre en sårbarhed.

Selvværdsproblemerne kan omvendt også føre til en overdreven tilpasning, hvor man forsøger at gøre sig fortjent til andres accept, og derfor sætter andres behov før egne.​

Behandling

Behandling af lavt selvværd har til formål at skabe en forståelse for, hvordan det har udviklet sig, og hvad der fastholder det.​ Med psykoterapi bliver det muligt at nuancere synet på sig selv og kende sine styrker og svagheder for derved at kunne indgå i et bedre samspil med andre.

Nedenfor fremgår hvilke psykologer, der tilbyder behandling af lavt selvværd.

​Psykologer til behandling af lavt selvværd