​Psykiske traumer

Hos Psykologcentret Israels Plads tilbyder vi traumebehandling.

​Et traume er, når psyken pludseligt eller systematisk over tid udsættes for en større belastning, end man er i stand til selv at bearbejde eller rumme.

Når vi udsættes for voldsomme hændelser, kan det give psykiske traumer, der kræver behandling. Der kan være tale om enkeltstående chokerende oplevelser f.eks. i forbindelse med ulykker, trusler og/eller vold.

Der kan også være tale om påvirkning over længere tid. Så som omsorgssvigt og fysiske overgreb f.eks. seksuelle overgreb, parrelation med fysisk og/eller psykisk vold eller ophold/arbejde steder i verden med eksponering for voldsomme hændelser. Ved traumer og den psykiske belastning, som opleves i forbindelse hermed, kan psykologisk behandling være hjælpsomt.​

Traumer påvirker ens tænkning, følelsesliv og kropsoplevelse. Man kan opleve ​angst, uforklarlig vrede eller tristhed, som man kan have vanskeligt ved at forbinde med den aktuelle situation. ​Nogle oplever ”flash-backs” i form af billeder, sansninger eller ufrivillige tanker, som bliver ved med at dukke op og presse sig på. Koncentration, hukommelse og indlæringsevne kan være påvirket.

I nogle tilfælde kan tilstanden udvikle sig til mere fastlåst posttraumatisk stress-reaktion (PTSD), hvor hele ens tilværelse og livskvalitet er påvirket.

Behandling

Behandlingen støtter op om en helingsproces, ved at de traumatiske begivenheder tales igennem og bearbejdes, således at det bliver muligt at leve med traumet.​

​Psykologer til traumebehandling