Louise Stub Wittrup

Louise Stub Wittrup

Cand. psych.
Autoriseret af Psykolognævnet
Specialist i Psykoterapi

​Cand. Psych fra Århus og Københavns universiteter, 1997. Autoriseret af Psykolognævnet, 2002. Nordisk Forskerkursus i administration og kodning af Adult Attachment Interview på Psykologiska Institionen, Göteborg Universitet, 2002. Specialist i Psykoterapi/klinisk psykologi, godkendt af Dansk Psykologforening, 2010.​ Jeg tilbyder parterapi og er uddannet i psykodynamisk terapi og emotionsfokuseret parterapi og Imago-metoden

​Introduktion

Jeg beskæftiger mig med psykoterapi, psykologisk rådgivning, undervisning og supervision. De seneste 20 år af mit arbejdsliv, har jeg været meget optaget af at yde hjælp til mennesker, der oplever livsforandringer, relationelle problemer, svigtende selvværd, uafklarethed, manglende motivation, stress, tab, sorg, skilsmisser, fertilitetsproblemer, alvorlig sygdom, pårørende-problematikker, angst, depression, spiseforstyrrelser og andre problemstillinger, som rammer fra tid til anden plager, hæmmer livsudfoldelsen og påvirker relationer. Jeg tilbyder parterapi og er uddannet i psykodynamisk terapi, emotionsfokuseret parterapi og Imago-metoden.

Supervision til endnu ikke autoriserede eller endnu ikke specialistgodkendte psykologer, optager mig. Lederudvikling og opkvalificering/uddannelse af medarbejdere indenfor social- og sundhedssektor, forsikrings- og serviceerhverv er en del af mit arbejdsområde.

Erfaringsbaggrund

Min arbejdsmæssige baggrund er ansættelse i psykologisk rådgivningsregi, som terapeut, metode-udvikler og projektleder. Ansættelse på Institut for Psykologi, Københavns Universitet, tilknyttet forskingsprojekter forankret i det psykoterapeutiske område, konferencer og teoretiske seminarer, beskæftiget med supervision og undervisning af studerende, psykologisk udredning og behandling.

Privat praksis og konsulentvirksomhed med følgende arbejdsområder: Psykologisk vurdering, Korttids- og længerevarende psykoterapeutiske forløb: Individuelle- og gruppeforløb med klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. Supervision af psykologer, ledere og medarbejdere indenfor social- og sundhedssektoren.

Konsulent og underviser for uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsvirksomheder bl.a. vedr. Præstation og angst, lederudvikling, belastningsfaktorer, stress-håndtering og kontakt med vrede og truende og/eller kriseramte kunder eller medarbejdere.

Specialecensor ved Forsvarsakademiets lederuddannelse.

Timelærer ved Center for Klinisk Uddannelse på Rigshospitalet: Undervisning af medicinstuderende og speciallæger i samtalemetodik og patientkontakt i forskellige former for lægelige samtaler.

Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, hvor jeg har varetaget undervisning og supervision af studerende i faget Psykologisk Analyse og Fortolkning.
Forskningssamarbejde med Universitetsklinikken, Institut for Psykologi forskningsprojekter vedr. psykoterapeutiske alliance og tilknytningsmønstre.

Supervisor i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

Videreuddannelse i

Jeg er videreuddannet med et bredt teoretisk og metodemæssigt afsæt. Min hovedinteresse er den psykodynamiske referenceramme, hvor erfaringsbaggrund, følelsesmæssige reaktioner, tanker og oplevelser af sig selv og andre er genstand for fælles undersøgelse. Problemstillinger i den enkelte og i relationer til andre mennesker er ofte vigtige fokusområder.

Jeg har endvidere bl.a. uddannelse i kognitiv metode, tilknytningsteori, eksistentielpsykologi, sorg- og kriseintervention og tilpasser forståelse og metode til den enkeltes problemstilling og behov.​

Samarbejdspartnere

Institut for Psykologi, Købehnavns Universitet, Forsvarsakademiets Lederuddannelser, Falck Healthcare, Sygeforsikringen Danmark, en række forsikringsselskaber som tilbyder sundhedsforsikringer.

Praktisk info

Hjemmesideadresse
www.louisewittrup.dk

Mailadresse
psykolog@louisewittrup.dk

​Telefonnummer
+45 51 20 36 28

​CVR
26958008