Psykoanalyse

Psykoanalysen er en teori om menneskets udvikling fra barn til voksen og om personlighedens funktion, herunder den måde vi hver især relaterer os til andre mennesker.

Psykoanalysen er også en specifik metode til behandling af forskellige psykiske tilstande og problemstillinger. Psykoanalysen er udviklet af den østrigske læge Sigmund Freud for mere end 100 år siden. Teori og metode er siden blevet videreudviklet af Freuds efterfølgere.

Psykoanalytikere er typisk universitetsuddannede læger eller psykologer, som er videreuddannet i​ Dansk Psykoanalytisk Selskab, som er en del af​ “The International Psychoanalytic Association”.

Hos Psykologcentret Israels Plads i København K tilbyder vi psykoanalysebehandling – du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere.​​

Psykoanalytisk behandling

Den psykoanalytiske behandling er en dyberegående og længerevarende behandling, hvor fokus er analysanden/klientens ”indre verden”, dvs. forestillinger, fantasier, drømme m.v.​

Det er psykoanalytikerens opgave at lytte og sammen med analysanden undersøge, hvad analysanden er optaget af, og hvilken betydning det materiale har, som analysanden frembringer gennem sin tale/frie associationer.

I en psykoanalyse forsøges fortid, nutid og overvejelser om fremtiden sammenføjet til en meningsfuld helhed, der skærper analysandens opmærksomhed på egne behov, ressourcer og begrænsninger.​​

I en psykoanalyse ligger analysanden på en briks. Psykoanalytikeren sidder på en stol bag ved briksens hovedgærde.

Dette særlige arrangement har den begrundelse, at analysanden fritages fra at se på analytikeren og aflæse analytikerens reaktioner på det sagte. I stedet kan analysanden koncentrere sig om sine egne tanker, følelser og udfolde disse.

Psykoanalytiker og analysand mødes typisk 3–4 gange ugentligt, og hver session er af 45 minutters varighed.

Forløbets afslutning aftales ikke på forhånd, men drøftes undervejs i processen.​​​​

​Hvorfor psykoanalyse?

Den konkrete og aktuelle anledning til at påbegynde et psykoanalytisk behandlingsforløb kan variere meget fra person til person. Et fælles udgangspunkt er imidlertid, at man oplever at have vanskeligheder og personlige udfordringer, som man ønsker at opnå en bedre forståelse af for at kunne fungere bedre alene og sammen med andre mennesker.

Forandring tager tid, og personlig udvikling tager også tid. Mange vil gerne udvikle sig, men få af os er i stand til ved egen hjælp at forandre os på afgørende punkter og med en varig virkning. Udvikling og personlig forandring er ikke et spørgsmål om at ville dét, og ikke et spørgsmål, som kun beror på intellektuel indsigt og ”viljens magt”. Hvis det var tilfældet, ville vi typisk ikke have behov for hjælp fra andre.

Udvikling og personlig forandring er i meget høj grad også et spørgsmål om at udtrykke og forstå sit eget følelsesmæssige liv sammen med et andet menneske. Kombinationen af kontakt med ens eget indre følelsesliv og en forståelse af de mange følelsers baggrund og gennemslag i den måde, vi opfatter os selv på og relaterer os til andre på, gør det tilsammen muligt at opnå udvikling og forandring.

Dette tager tid, og det er ikke et quick-fix, således som det ofte og ukritisk fortælles i den offentlige debat, hvor højt tempo og høj effektivitet er blevet et individuelt og kulturelt mål i sig selv. Den menneskelige psyke og det enkelte menneskes følelsesliv lader sig ikke uden videre indordne under de kulturelle forventninger, som stilles til os, og skal det heller ikke.

Psykoanalytikerens honorar aftales individuelt og er typisk væsentligt lavere end psykologens sædvanlige honorar. Nedenfor fremgår hvilke psykologer, der tilbyder psykoanalyse.

​Psykologer der tilbyder psykoanalyse