Om psykologcentret​

Psykologcentret Israels Plads er et veletableret psykologcenter placeret centralt i København ved Nørreport Station.

​Vi tilbyder forskellige former for psykologhjælp til en lang række problemstillinger. Vi behandler børn, unge, voksne, par og familier.

Vi tilbyder også supervision til både psykologer, andre faggrupper og plejefamilier.

Vi er 10 psykologer i centret, der alle er universitetsuddannede, autoriserede og specialistgodkendte af Dansk Psykologforening med mellem 25–35 års erfaring.

Vi har alle en grundig efteruddannelse i psykoterapi.

Vi vedligeholder og efteruddanner os løbende. Flere af os udarbejder psykologiske undersøgelser af børn og voksne, forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser.​

​Erfaringsområder

Tilsammen har vi en bred erfaringsbaggrund indenfor:

  • Voksenpsykiatri
  • Behandling af børn og unge
  • Familiebehandling
  • Rådgivningscentre
  • ​Mor/barn-behandling
  • Behandlingshjem
  • Universitetsklinikken
  • Organisations- og lederudvikling
  • Undervisnings- og kursusvirksomhed i kommuner, uddannelsesinstitutioner & private virksomheder