Få behandlet din spiseforstyrrelse hos en psykolog

Hvad er en spiseforstyrrelse?

I ​Psykologcentret Israels Plads ​i København K er flere af os videreuddannede i behandling af spiseforstyrrelser og har mangeårig erfaring fra spiseforstyrrelsesafsnit på hospitaler i København.

Spiseforstyrrelser har overoptagethed af mad, kalorier, vægt, krop og udseende til fælles. Velkendte spiseforstyrrelser er anoreksi, bulimi samt trøste- og overspisning. I de senere år er der også udviklet viden om ortorexi: usund overoptagethed af at spise sundt og træningsafhængighed.

Spiseforstyrrelser indebærer et kompliceret samspil mellem biologi og psykologi. For de fleste personer med spiseforstyrrelser opstår overoptagetheden af mad, når man er ramt af følelser, som man har svært ved at rumme og håndtere på en konstruktiv måde.

​Spiseforstyrrelsen er derved forbundet med et forsøg på at bevare selvkontrol og at holde svære følelser på afstand.

Ofte ledsages selvkontrollen dog af pinefulde oplevelser af at miste kontrollen alligevel. Hvilket kan give skamfølelser og selvkritiske tanker. Ud over disse fælles karakteristika har spiseforstyrrelsen altid en personlig betydning og funktion.

Arbejd dig ud af din spiseforstyrrelse med hjælp fra en psykolog

Spiseforstyrrelser kan for nogle være ét blandt mange problemer i livet, men for andre opleves spiseforstyrrelsen som et isoleret problem i en ellers velfungerende tilværelse.

Erfaringen viser, at det er muligt at arbejde sig ud af en spiseforstyrrelse, men at det kan være et langvarigt arbejde der ofte kræver ekspertise fra professionelle med særlig forståelse for problematikken.

Hvis du har brug for hjælp til at blive fri for din spiseforstyrrelse hos en psykolog, kan du kontakte os. 

​Psykologer til behandling af spiseforstyrrelse