Lone Kretzschmar

Lone Kretzschmar

Cand.Psych.
Autoriseret af psykolognævnet 
Specialist i psykoterapi og supervision, 
Videreuddannet i psykoanalytisk psykoterapi og familieterapi 

Mit speciale er psykoterapi til voksne, unge voksne og par. Jeg har en bred erfaring indenfor de fleste psykologiske områder, bl.a. angst, depression, stress, sorg og kriser og personlighedsforstyrrelser, men også mere almenpsykologiske problemstillinger som lavt selvværd, identitetsusikkerhed og relationelle udfordringer. Jeg har yngre psykologer og psykiatere i egenterapi og supervision som del af deres autorisation eller specialistuddannelse.

Introduktion

Jeg er uddannet psykolog i 1989 fra Københavns Universitet. Efter mange år som klinisk psykolog i voksenpsykiatrien blev jeg i 2006 privatpraktiserende psykolog, siden 2007 som del af praksisfællesskabet Psykologcentret Israels Plads. Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring og modtager derfor klienter med lægehenvisning. Ved siden af mit virke som privatpraktiserende psykolog, har jeg gennem mange år været ansat som ekstern lektor på Institut for psykologi, Københavns Universitet, hvor jeg underviser kommende psykologer i psykoterapeutiske metoder.

Erfaringsbaggrund

​I min ansættelse i voksenpsykiatrien på Bispebjerg Hospital arbejdede jeg med udredning og psykoterapi til mennesker med stress og angstrelaterede tilstande, depression, spiseforstyrrelser, incest og personlighedsforstyrrelser. En del af årene var jeg ledende psykolog og ansvarlig for etablering af og ledelse af et specialafsnit for personlighedsforstyrrelser.

Samarbejdspartnere

Sygeforsikringen ”Danmark”, Topdanmark, Danica, Scandia, Brolin Westrell 

Praktisk info​

Hjemmesideadresse 
www.kretzschmar.dk​​

Mailadresse
lone@kretzschmar.dk

Telefon:
+45 50 59 97 80

CVR
29502935